Huisreglementen

Kampeerplaatsen
Tenten , caravans en campers moeten worden neergezet op de door de beheerder of zijn vertegenwoordiger aangewezen plaats op de camping.

Receptie
De receptie is geopend van:
8.00 – 12.00 uur ’s morgens en van 14.00 uur tot 19.00 uur s’middags (juli/augustus) en van
8.30 – 12.00 ’s morgens en van 14.30 uur tot 18.00 uur s’middags (april/mei/juni/september).
Op de receptie is alle informatie verkrijgbaar over de diensten van de camping, de mogelijkheden voor levering van levensmiddelen, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en verdere nuttige adressen.

Vertrek
Campinggasten wordt verzocht hun vertrek een dag van tevoren op de receptie te melden.
Gasten die willen vertrekken voordat de receptie open gaat, moeten de avond tevoren afrekenen.

Huisdieren
Honden en andere huisdieren mogen niet loslopen. Ze dienen te allen tijde te zijn aangelijnd.
Huisdieren mogen bij afwezigheid van hun eigenaar niet op de camping worden achtergelaten, ook niet als ze worden opgesloten. Eigenaren van huisdieren zijn wettelijk aansprakelijk voor hun dieren.

Bezoekers
Campinggasten kunnen één of meer bezoekers op de camping ontvangen. Wel wordt verwacht dat bezoek gemeld wordt bij de beheerder van de camping. Gasten die bezoek ontvangen zijn aansprakelijk voor dat bezoek.. De diensten en voorzieningen op de camping zijn toegankelijk voor bezoekers. Voertuigen van bezoekers worden niet op de camping toegelaten.

Auto´s en snelheid
Op de camping moeten voertuigen langzaam rijden.
Let op uw snelheid ! Gelieve stationair te rijden over het gehele terrein.
Rijden op de camping is toegestaan tot 11.00 uur. Bent u later, dan kunt u parkeren buiten het terrein. Op de camping mag alleen worden gereden met voertuigen van campinggasten. Parkeren op de kampeerplaatsen is streng verboden, tenzij deze plaatsen over een eigen parkeerplaats beschikken. Geparkeerde voertuigen mogen het verkeer niet belemmeren en evenmin verhinderen dat nieuw aangekomen gasten hun kampeerplaats innemen.

Afval
Alle afval dient in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd. We vragen iedereen eraan mee te werken dat de camping schoon, mooi en netjes blijft en dat in het bijzonder de sanitaire voorzieningen in een goede staat blijven verkeren.
Afvalwater mag niet op de bodem of in de goten worden geloosd. Afvalwater moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde voorzieningen.
Voor klein huisvuil en ander afval en papier moeten de vuilnisbakken worden gebruikt of de afvalcontainers. Afval dient gescheiden te worden aangeboden. Informeer daarvoor bij de receptie.
Buiten de wasbakken mag niets worden (af)gewassen.
Wasgoed kan eventueel worden opgehangen op de gemeenschappelijke droogrekken.
Tot 10.00 uur mag de was ook nabij de kampeerplaatsen worden opgehangen mits uit het zicht en niet hinderlijk voor de buren. In geen geval mag wasgoed aan bomen worden gehangen.

Aanplant
Wees zuinig op aanplant en bloemperken. Het is niet toegestaan om spijkers in bomen te slaan, takken af te zagen of groen aan te planten. Ook is het niet toegestaan om een kampeerplaats met eigen middelen af te zetten of te graven.
Schade aan beplanting, afrasteringen, het terrein of voorzieningen op de camping wordt op de veroorzaker verhaald. Elke kampeerplaats moet worden achtergelaten in de staat waarin de campinggast hem bij aankomst heeft aangetroffen.

Open vuur
Open vuur en barbecue zijn streng verboden vanwege de droogte. De bosbranden zijn ieder jaar weer talrijk dus het gevaar is wel degelijk aanwezig. Let ook op wat u doet met uw sigaret ! Kooktoestellen moeten in goede staat verkeren en moeten veilig worden gebruikt.

Brand
Blus bij brand onmiddellijk het vuur en waarschuw de beheerder. Indien nodig kan van brandblussers gebruik worden gemaakt. Let op de borden die zijn aangegeven voor de vluchtroute. Op de receptie is een verbandtrommel aanwezig.

Diefstal
De beheerder is aansprakelijk voor zaken die op de receptie zijn gedeponeerd en is verantwoordelijk voor het algemene toezicht op de camping. De gasten zijn verantwoordelijk voor alles op hun eigen kampeerplaats en moeten de aanwezigheid van verdachte personen altijd melden bij de beheerder. De campinggasten wordt verzocht om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om hun bezittingen te beschermen.

Lawaai en nachtelijke stilte
De camping moet stil zijn tussen 22.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s morgens. Muziek mag overdag niet luider dan op uw eigen plek hoorbaar. Gelieve rekening te houden met uw medekampeerders. Wij verzoeken onze gasten om geen lawaai te maken of luide gesprekken te voeren die overlast voor hun buren kunnen veroorzaken. Ook bij het gebruik van geluidsapparatuur mag geen overlast worden veroorzaakt.

Overtreding van de huisregels
Wanneer campinggasten het verblijf van andere gasten verstoren of de huisregels overtreden, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger gasten mondeling of, als hij dat nodig vindt, schriftelijk sommeren om te stoppen met het veroorzaken van deze overlast.
Bij ernstige of herhaalde overtreding van de huisregels kan de beheerder het huurcontract ontbinden en de bezoeker verzoeken het terrein te verlaten.
Bij strafrechtelijke overtredingen kan de beheerder de politie inschakelen.